Кандидатстване за обменна програма Кенеди Лугар (YES – Youth exchange and study)

kl-yes

На 14 септември 2021 стартира кандидатстването за едногодишна обменна програма YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study). Кандидатстването е напълно безплатно, като желаещите следва да попълнят електронна апликационна форма в срок до 1 ноември 2021. Формулярът е достъпен на следния адрес: https://ais.americancouncils.org/yes

Програмата е за всички отворени към света и приключенски настроени ученици. Обменът се осъществява в САЩ. Програмата се финансира изцяло от Департамента на САЩ и покрива всички разходи, свързани с пътуването и участието в програмата, като учениците посещават държавни щатски училища и живеят в американско семейство. В България програма YES се реализира от 2009 година, като досега 96 ученика са преминали през нея, а още 15 към момента са на обмен отвъд океана.

Всички разходи освен издаването на паспорт и медицинските прегледи, се поемат от стипендията.
За участие в програмата могат да кандидатстват ученици, които:

- са записани в 9-ти или 10-ти клас в училище през есента на 2021;

- имат много добър или отличен успех;

- да са родени между 01 януари 2005 и 15 юли 2007;

- да имат българско гражданство;
Ученици с увреждания могат да участват независимо от класа, ако са родени между 15 февруари 2004 и 15 юли 2007.

Приветстваме кандидатурите на всички ученици, включително ученици с увреждания, както и на ученици от малцинствата.
Повече информация може да прочетете на: https://bulgaria.americancouncils.org/yes-bg

За контакти:

Йелена Джокович, 0877333013

Кристиян Найденов, 0879930228

Американски съвет за международно образование – България

American Councils for International Education

​Representative Office in Bulgaria

Prof. Nikola Mihaylov str. 9, Floor 3​

1142 Sofia, Bulgaria

3​59 877 ​333 013

3​59 ​879 930 228

https://bulgaria.americancouncils.org/

www.americancouncils.org

Следете актуална информация и във фейсбук на American councils for international education Bulgaria и YES Bulgaria, както и в инстаграм на American Councils Bulgaria

Comments are closed.