Каталози

Всички материали от читалнята са отразени в on-line каталога на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” и в Сводния каталог на книгите и некнижните материали в Американските читални в България.

Периодичните издания, които се получават в читалнята, можете да намерите в Сводния каталог на чуждестранните периодични издания, получавани в по-големите библиотеки в Североизточна България от 1998 г.

За да разгледате нашите каталози, щракнете върху наименованието им

 

Електронни каталози  Каталог >>> КНИГИ И НЕКНИЖНИ НОСИТЕЛИ на информация, постъпили във фонда на библиотеката след 1990 година.
Каталог >>> ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, получавани и съхранявани в библиотеката.
Сводни каталози: Своден каталог >>> ЧУЖДЕСТРАННИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, получавани в по-големите библиотеки в Североизточна България след 1998 г.
  Своден каталог >>> КНИГИ И НЕКНИЖНИ НОСИТЕЛИ в Американските читални в България.
 Електронни картотеки: ТЕМАТИЧНИ КАРТОТЕКИ