Кандидатстване за обменна програма Кенеди Лугар (YES – Youth Exchange and Study)

Apply Now PosterПрограма YES отново набира кандидати, а кандидатстването е до 1 ноември, 2022 г.
Повече за програмата можете да прочетете по-долу или на следния линк:
https://bulgaria.americancouncils.org/yes-bg
Финансирана от Бюрото по образователни и културни въпроси на Държавния департамент на САЩ, тази програма помага на учениците да развият трайни лични връзки, да участват в дейности, които насърчават взаимното разбирателство в различните култури, да зачитат многообразието, да придобият лидерски умения и да разбират по-добре процесите в гражданското общество. В същото време учениците от програма YES помагат на американските си съученици да обогатят познанията си за чуждите страни и култури.
Изисквания към кандидатите
Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
• Да са родени между 01 януари 2006 и 15 юли 2008
• Да са ученици в 9 или 10 клас на гимназия през есента на 2022
• Да имат добър или по-висок успех
• Да са изучавали английски език и демонстрират добро владеене
• Да отговарят на изискванията за издаване на американска виза
• Да могат да получат международен паспорт
Участници с увреждания
Програмата предоставя възможност на участници с увреждания също да подадат своите кандидатури. За тях критериите за кандидастване са малко по-разширени като могат да участват ученици, записани в среден курс на образование през есента на 2022 и родени между 15 февруари 2005 и 15 юли 2008. За участниците с увреждане са предвидени адаптирани тестове, както и допълнителни семинари, свързани със специфичните им нужди в рамките на програмата.
Програмата Кенеди-Лугар е създадена от Конгреса на САЩ през октомври 2002 г. в отговор на събитията от 11 септември 2001 г. От тогава в нея са участвали над 13 000 ученици от 45 държави. Огледалната програма Кенеди-Лугар YES Abroad насочена към американски ученици стартира през 2009 г.
Програма YES в България стартира официално през 2009 г. с надеждата да подобри комуникацията между гражданите на САЩ и България с цел насърчаване на взаимното разбирателство и уважение. От тогава 107 български ученици са завършили програмата YES и сега участват като алумни.
Програма YES се администрира в партньорство с Държавния департамент на САЩ от консорциум от организации с нестопанска цел, който се ръководи от Американски съвет за международно образование и включва множество организации за настаняване.

Тези, които отговарят на критериите, могат да кандидатстват на https://ais.americancouncils.org/yes. След регистрация и потвърждение на акаунта в платформата, апликацията става налична и може да се попълни в 10 дневен срок.

След приключване на апликацията, следва кратък тест по английски. С това завършват кръг 1 и кръг 2. Последния кръг включва интервю с представител на програма YES и малко по-разширен тест по английски.

Запознайте се с брошурата на програмата.

Контакти: Елена Джокович, +359877333013

Кристиян Найденов, +359879930228

yes.bg@americancouncils.org

Comments are closed.