Кандидатстване за обменна програма Кенеди Лугар (YES – Youth exchange and study)

На 14 септември 2021 стартира кандидатстването за едногодишна обменна програма YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study). Кандидатстването е напълно безплатно, като желаещите следва да попълнят електронна апликационна форма в срок до 1 ноември 2021. Формулярът е достъпен на следния адрес: https://ais.americancouncils.org/yes Програмата … Continue reading