Електронни книги

Полезни връзки
Американски празници

Кандидатстване за обменна програма Кенеди Лугар (YES – Youth Exchange and Study)

Програма за обмен на ученици Кенеди-Лугар (YES) отново набира кандидати в он-лайн съствезание за стипендията за следващата учебна година.

На сайта ще откриете подробна информация: https://bulgaria.americancouncils.org/yes-bg
Профили в социалните медии:
https://www.facebook.com/AmericanCouncilsBulgaria
https://www.instagram.com/americancouncilsbulgaria/

Крайният срок за кандидатстване е 24 октомври. Желаещите могат да кандидатстват на: ais.americancouncils.org/yes

Кандидатите следва да отговарят на изискванията:

  • Да са родени между 01 януари 2007 и 15 юли 2009
  • Да са ученици в 9 или 10 клас на гимназия през есента на 2023
  • Да имат добър или по-висок успех
  • Да са изучавали английски език и демонстрират добро владеене
  • Да отговарят на изискванията за издаване на американска виза
  • Да могат да получат международен паспорт

Участници с увреждания

Програмата предоставя възможност на участници с увреждания също да подадат своите кандидатури. За тях критериите за кандидастване са малко по-разширени като могат да участват ученици, записани в среден курс на образование през есента на 2023 и родени между 15 февруари 2006 и 15 юли 2009. За участниците с увреждане са предвидени адаптирани тестове, както и допълнителни семинари, свързани със специфичните им нужди в рамките на програмата.

За връзка:
Елена Джокович, +359877333013
Кристиян Найденов, +359879930228

Prof. Nikola Mihaylov str. 9, Floor 3​
1142 Sofia, Bulgaria
3​59 877 ​333 013
3​59 ​879 930 228

https://bulgaria.americancouncils.org/
www.americancouncils.org

Споделете