Посещение на ученици от 8 ж клас на МГ “д-р Петър Берон” – Варна с преподавател Жечка Дрянова  в Американска читалня – 26 януари 2018 г. , 13.15 часа...